Rejestracja

Utwórz nowe konto


Wymagana przynajmniej jedna duża litera.
Wymagana przynajmniej jedna mała litera.
Wymagana przynajmniej jedna cyfra.
Wymagana przynajmniej jedna znak specjalny.
Wymagana min 8 znaków.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i zgadzam się z jego postanowieniami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z polityką prywatności
INFORMACJA O RYZYKU INWESTYCYJNYM<
Przeprowadzanie transakcji CFD, w porównaniu z innymi rodzajami inwestycji, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, ponieważ ceny instrumentów mogą gwałtownie obrócić się przeciwko Tobie. W przypadku klientów profesjonalnych ewentualne straty mogą przewyższać wartość depozytu i wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Klienci detaliczni mogą stracić zainwestowane środki. Transakcje CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, w związku z czym wszystkim Klientom sugerujemy zasięgnięcie niezależnej porady. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz ryzyko związane z tego typu transakcjami, a w razie wątpliwości zwrócić się po niezależną poradę